LOGIN

STIP VSO Utrecht
Europalaan 89 
3526 KP Utrecht
T 030-2148014
E info@stipvso.nl
W www.stipvso.nl

STIP VSO Utrecht zijn 
samenwerkende scholen
voor Voortgezet Speciaal
Onderwijs (VSO ZML),
bestemd voor leerlingen
van 12 tot en met 18 jaar
met een cognitieve 
beperking in de regio 
Utrecht.Passend Onderwijs

Passend onderwijs is goed onderwijs en ondersteuning op maat voor alle leerlingen die dat nodig hebben. Scholen werken hierin samen via het samenwerkingsverband Sterk VO.

De visie van Sterk VO op passend onderwijs is samengevat: een sterke basis, steun waar nodig, speciaal als het moet. We gaan uit van sterke scholen die leerlingen ondersteunen in hun schoolloopbaan, extra steun dichtbij de school als de leerling of de school die nodig heeft en intensievere of speciale ondersteuning die kan worden ingezet als dat moet.

Op de website van het samenwerkingsverband Sterk VO (www.sterkvo.nl) vindt u meer informatie over passend onderwijs. Ook op de website www.passendonderwijs.nl vindt u veel informatie.