LOGIN

STIP VSO Utrecht
Europalaan 89 
3526 KP Utrecht
T 030-2148014
E info@stipvso.nl
W www.stipvso.nl

STIP VSO Utrecht zijn 
samenwerkende scholen
voor Voortgezet Speciaal
Onderwijs (VSO ZML),
bestemd voor leerlingen
van 12 tot en met 18 jaar
met een cognitieve 
beperking in de regio 
Utrecht.Ouderparticipatie

 

Binnen STIP VSO Utrecht zien wij ouders als educatieve partner.

 

Betrokkenheid is wederzijds en kenmerkt zich door meeleven, meehelpen, meedenken en meebeslissen. Het betekent ook investeren in elkaar, elkaar willen leren kennen. Meeleven ligt aan de basis van alle betrokkenheid en dat vooronderstelt contact, dialoog, communicatie. Als het goed is, groeit met de contacten het vertrouwen in elkaar als partners.

 

Om een en ander in gezamenlijkheid verder te ontwikkelen, is de ouderparticipatiegroep actief binnen STIP. Mocht u vragen aan hen hebben, dan kunt u altijd even contact opnemen via opg@stipvso.nl.