LOGIN

STIP VSO Utrecht
Europalaan 89 
3526 KP Utrecht
T 030-2148014
E info@stipvso.nl
W www.stipvso.nl

STIP VSO Utrecht zijn 
samenwerkende scholen
voor Voortgezet Speciaal
Onderwijs (VSO ZML),
bestemd voor leerlingen
van 12 tot en met 18 jaar
met een cognitieve 
beperking in de regio 
Utrecht.DE MENTOR

 

Aan het begin van ieder schooljaar wordt bekend gemaakt wie de mentor van uw kind is. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor alles wat de leerling betreft. Hij of zij voert de regie over onderwijs, zorg en stage van de leerling. Als er vragen zijn over uw kind, het onderwijs of de stage, kunt u zich het beste richten tot de mentor.