LOGIN

STIP VSO Utrecht
Europalaan 89 
3526 KP Utrecht
T 030-2148014
E info@stipvso.nl
W www.stipvso.nl

STIP VSO Utrecht zijn 
samenwerkende scholen
voor Voortgezet Speciaal
Onderwijs (VSO ZML),
bestemd voor leerlingen
van 12 tot en met 18 jaar
met een cognitieve 
beperking in de regio 
Utrecht.LEERLINGENZORG

 

We zien het als onze belangrijkste opdracht om de leerlingen binnen onze school te begeleiden in hun ontwikkeling richting de toekomst en hen daarbij, indien belemmeringen optreden, zo passend mogelijke zorg en ondersteuning te bieden.

 

Onze uitgangspunten voor zorg en begeleiding in het onderwijs betekenen dat wij: 

 

  • jonge mensen willen benaderen als (mede)verantwoordelijken voor de toekomst;
  • hen accepteren als volwaardige participanten in ons onderwijs;
  • hen een optimale ontplooiing willen bieden in een respectvolle, sociale omgeving, zodat zij zich volledig kunnen ontwikkelen als mens, dwz. medemens.
  • hen willen inspireren tot ontwikkeling: zowel cognitief, sociaal, emotioneel, motorisch als cultureel;
  • hen een doorgaande lijn bieden in opvoeding en sociale omgang;
  • onderwijs en zorg combineren waar de zorg dienstbaar is aan het onderwijs;
  • zorginstellingen en hun medewerkers als partners zien binnen de gedachte: één kind, één plan.

Fysiek contact in de pedagogische situatie
Uitgangspunt van pedagogisch beleid op STIP is geen fysiek contact met de leerling tenzij de veiligheid van de leerling of de omgeving in gevaar komt. Fysiek contact gaat altijd in overleg en wordt ingezet conform de geleerde  humane begeleidingstechnieken. Het contact is altijd gericht op veiligstellen en tot rust komen om zo vanuit de rustpositie verder te kunnen werken met elkaar. Het uitgangsprincipe hierbij  is herstelrecht. We werken als team conform het protocol fysiek ingrijpen wat ter inzage ligt op school.

 

commissie van begeleiding

 

pedagogische uitgangspunten