LOGIN

STIP VSO Utrecht
Europalaan 89 
3526 KP Utrecht
T 030-2148014
E info@stipvso.nl
W www.stipvso.nl

STIP VSO Utrecht zijn 
samenwerkende scholen
voor Voortgezet Speciaal
Onderwijs (VSO ZML),
bestemd voor leerlingen
van 12 tot en met 18 jaar
met een cognitieve 
beperking in de regio 
Utrecht.ONDERWIJS

 

Waar de school voor staat:

 

Succesvol uitstromen in de maatschappij. 

Naast jou onderweg naar jouw toekomst

 

 • We nemen verantwoordelijkheid.

 

 • We gaan voor kansen en mogelijkheden. 

 

• We zijn partners.

 

• We geven betekenis aan leren.

 

• We verbinden ons aan de maatschappij. 

 

 

 

STIP - Samenwerken Toekomstgericht Inspireren Participeren