LOGIN

STIP VSO Utrecht
Europalaan 89 
3526 KP Utrecht
T 030-2148014
E info@stipvso.nl
W www.stipvso.nl

STIP VSO Utrecht zijn 
samenwerkende scholen
voor Voortgezet Speciaal
Onderwijs (VSO ZML),
bestemd voor leerlingen
van 12 tot en met 18 jaar
met een cognitieve 
beperking in de regio 
Utrecht.Onze leerlingen

De leerling wordt gezien als partner in zijn of haar ontwikkeling. Ieder wordt op zijn/haar niveau meegenomen in het eigen leertraject en wordt zo medeverantwoordelijk voor de eigen ontwikkeling.