LOGIN

STIP VSO Utrecht
Europalaan 89 
3526 KP Utrecht
T 030-2148014
E info@stipvso.nl
W www.stipvso.nl

STIP VSO Utrecht zijn 
samenwerkende scholen
voor Voortgezet Speciaal
Onderwijs (VSO ZML),
bestemd voor leerlingen
van 12 tot en met 18 jaar
met een cognitieve 
beperking in de regio 
Utrecht.Medezeggenschapsraad


Aan de school is een medezeggenschapsraad verbonden. Deze raad wordt rechtstreeks door en uit de ouders/verzorgers en het personeel gekozen.

Ongeveer 6 keer per jaar komt de MR samen om over verschillende onderwerpen mee te denken. Te denken valt aan de begroting, activiteiten, visie, schoolplan, reglementen en andere zaken.

In de MR van Stip VSO Utrecht zitten de volgende leden:

teamleden: Berber Steggerda (OZA), Trudy Smit (paars), Anneke van de Manden ( oranje), Sjoerd Verkerk (oranje, voorzitter)

namens ouders: Corine van Besouw (paars), Marisca van Kuil (oranje), JanWillem van de Grift (oranje), Jana Vyrastekova(OZA)

GMR: Anneke van de Manden


Voor vragen en/of het aandragen van agendapunten, kunt u mailen met: mr@stipvso.nl