LOGIN

STIP VSO Utrecht
Europalaan 89 
3526 KP Utrecht
T 030-2148014
E info@stipvso.nl
W www.stipvso.nl

STIP VSO Utrecht zijn 
samenwerkende scholen
voor Voortgezet Speciaal
Onderwijs (VSO ZML),
bestemd voor leerlingen
van 12 tot en met 18 jaar
met een cognitieve 
beperking in de regio 
Utrecht.ONZE HUISVESTING

 

Met ingang van 1 augustus 2013 zijn wij gevestigd in een nieuw pand aan de Europalaan. Dit pand is ontworpen en gebouwd in samenwerking met de Gemeente Utrecht, geheel volgens de wensen van STIP VSO Utrecht. Dit betekent dat we, zowel binnen als buiten, een pand hebben dat volledig is toegerust voor het onderwijs aan onze leerlingen. Inmiddels hebben we ons 5 jarig jubileum er weer op zitten en hebben veel leerlingen samen met de leerkrachten er veel mooie ervaringen in beleefd.

 

 

 

 

 

Van ontwikkeling naar eindresultaat