LOGIN

STIP VSO Utrecht
Europalaan 89
3526 KP Utrecht
T 030-2148014
E info@stipvso.nl
W www.stipvso.nl

STIP VSO Utrecht is een
school voor Voortgezet
Speciaal Onderwijs
(VSO ZML), bestemd
voor leerlingen van 12
tot en met 18 jaar met
een cognitieve
beperking in de regio
Utrecht.

 

“Leerlingen van Stip VSO nemen deel aan het ESF project. Door de bijdrage van ESF worden extra inspanningen verricht om de kansen van leerlingen op de arbeidsmarkt te vergroten.”

 

DE SCHOOL

 

STIP VSO Utrecht

Is een school voor Speciaal Onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZML). De leerlingen worden getypeerd als leerlingen met een verstandelijke beperking. Er zijn binnen deze verzamelnaam veel verschillen tussen individuele leerlingen. Zij hebben met elkaar gemeen dat zij gebaat zijn bij onderwijs dat op een deskundige manier inspeelt op hun individuele mogelijkheden en beperkingen.

De school is een regioschool voor leerlingen in en om Utrecht. 


Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega leerkracht ! 

(Kijk ook bij : stip algemeen werken bij stip).wie zijn wij

Bekijk hier het filmpje. Wij maken werk van talent!