LOGIN

STIP VSO Utrecht
Europalaan 89
3526 KP Utrecht
T 030-2148014
E info@stipvso.nl
W www.stipvso.nl

STIP VSO Utrecht is een
school voor Voortgezet
Speciaal Onderwijs
(VSO ZML), bestemd
voor leerlingen van 12
tot en met 20 jaar met
een cognitieve
beperking in de regio
Utrecht.

STIP VSO Utrecht wordt ondersteund door het
Europees Sociaal Fonds 

DE SCHOOL

 

STIP VSO Utrecht is een samenwerking tussen twee scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO ZML), bestemd voor leerlingen van 12 tot en met 20 jaar met een cognitieve beperking in de regio Utrecht. Onze school biedt praktisch onderwijs dat voorbereidt op arbeid in een (beschermde) werkomgeving of dagbestedingcentrum. Daarbij stellen we ons als doel om de leerlingen voor te bereiden op volwaardige participatie in de maatschappij, waarbij we uitgaan van de groeimogelijkheden van leerlingen.


Voor de leerlingen betekent dit:

  • Goed onderwijs waarbij het individuele talent kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen.
  • Het leveren van maatwerk in toeleiding naar werk en maatschappij. Daarbij gebruiken we de kansen die de omgeving biedt en leveren we een breed en gericht aanbod.
  • Dat wij toeleiden naar actief en vaardig burgerschap in de maatschappij.

 

Hierin werken we als partner samen met ouders in de ontwikkeling van de autonomie van de leerling  betreffende participatie in de maatschappij.

 

Voor dagbestedingsorganisaties en toekomstige werkgevers van onze leerlingen zijn wij een professionele partner en leveren wij goede, trouwe  toekomstige werknemers af, die zijn opgeleid in afstemming met de inhoud en vaardigheden van de werkplek en functie.

 

Voor partnerscholen en de Samenwerkingsverbanden in onze regio zijn we bron van expertise die zich dienstverlenend opstelt en in samenwerking wil participeren.

Nieuws
Herindeling leerlijnenprofiel

Geachte ouders, verzorgers,

Wij willen  u informeren over de bijgestelde streefplanning. Het bijstellen van de streefplanning heeft gevolgen voor de doelen die gepland worden voor de leerlingen. Het effect hiervan is zichtbaar op de leerlijnprofielen. 

Het speciaal onderwijs wordt o.a. ondersteund door het landelijke expertisecentrum speciaal onderwijs (LECSO). Afgelopen jaar heeft het LECSO samen met scholen uit het speciaal onderwijs een landelijk model ontwikkeld mbt de streefplanning van het onderwijs. Deze streefplanning sluit ook beter aan bij de uitstroomplekken.  Als STIP willen wij deze streefplanning per schooljaar 17-18 in gaan voeren.                                                                                                                            

Wat merkt u hiervan?
De leerlijnenprofielen die u naast het OPP ontvangt zijn bijgesteld. Mogelijk lijkt het of uw kind op onderdelen minder is gaan presteren. Dit is niet het geval. De streefplanning is hoger ingesteld.  Hierdoor kan het zijn dat “groen hokjes” (behaald)  ineens “oranje” (nog te behalen) kleuren .De leerkracht van uw kind zal bij de oudergesprekken einde van dit schooljaar hier uitleg over geven gericht op de leerlijnprofielen van uw kind.

Hopend uw voldoende te hebben geïnformeerd. 

                                                                                                   
Met vriendelijke groeten,

Astrid Lotte

 

Beste lezer,
 
Mijn naam is Sabine Straver en ik ben leerkracht op Stip VSO. Ik wil u vragen om even de tijd te nemen onderstaand bericht te lezen.
Ik zet me in voor de stichting ALS en doe mee met de Local Swim in IJsselstein. Ik ga op 2 september 2 kilometer zwemmen in de IJssel. Voor deze actie ben ik op zoek naar donateurs. Wilt u mij sponsoren? Ook een klein bedrag is welkom. Denk aan de mensen voor wie het niet gewoon is te kunnen rennen, springen, fietsen, lopen etc. Ik zwem voor het team van Reddingsbrigade IJsselstein.
 
Hieronder de link met meer informatie en de mogelijkheid om via I-deal te doneren. 
 


 

Jaarkalender 2017-2018

 

Belangrijke data

 


Regelmatig brengt STIP VSO Utrecht een nieuwsbrief uit. Hierin nemen we de lezer mee in de belevenissen van onze leerlingen. Ook geven we informatie over ons onderwijs en verschillende organisatie-elementen.

Nieuwsbrief juli 2017

Nieuwsbrief april 2017

Nieuwsbrief oktober 2016

Nieuwsbrief juli 2016

Nieuwsbrief april 2016

Nieuwsbrief februari 2016

 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u deze mailen naar: nieuwsbrief@stipvso.nl