LOGIN

STIP VSO Utrecht
Europalaan 89
3526 KP Utrecht
T 030-2148014
E info@stipvso.nl
W www.stipvso.nl

STIP VSO Utrecht is een
school voor Voortgezet
Speciaal Onderwijs
(VSO ZML), bestemd
voor leerlingen van 12
tot en met 20 jaar met
een cognitieve
beperking in de regio
Utrecht.

STIP VSO Utrecht wordt ondersteund door het
Europees Sociaal Fonds 

DE SCHOOL

 

STIP VSO Utrecht is een samenwerking tussen twee scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO ZML), bestemd voor leerlingen van 12 tot en met 20 jaar met een cognitieve beperking in de regio Utrecht. Onze school biedt praktisch onderwijs dat voorbereidt op arbeid in een (beschermde) werkomgeving of dagbestedingcentrum. Daarbij stellen we ons als doel om de leerlingen voor te bereiden op volwaardige participatie in de maatschappij, waarbij we uitgaan van de groeimogelijkheden van leerlingen.


Voor de leerlingen betekent dit:

  • Goed onderwijs waarbij het individuele talent kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen.
  • Het leveren van maatwerk in toeleiding naar werk en maatschappij. Daarbij gebruiken we de kansen die de omgeving biedt en leveren we een breed en gericht aanbod.
  • Dat wij toeleiden naar actief en vaardig burgerschap in de maatschappij.

 

Hierin werken we als partner samen met ouders in de ontwikkeling van de autonomie van de leerling  betreffende participatie in de maatschappij.

 

Voor dagbestedingsorganisaties en toekomstige werkgevers van onze leerlingen zijn wij een professionele partner en leveren wij goede, trouwe  toekomstige werknemers af, die zijn opgeleid in afstemming met de inhoud en vaardigheden van de werkplek en functie.

 

Voor partnerscholen en de Samenwerkingsverbanden in onze regio zijn we bron van expertise die zich dienstverlenend opstelt en in samenwerking wil participeren.

NieuwsOnderzoek Reinaerde

Geachte ouder/verzorger,

Wij, Rianne en Johanneke, vierdejaars pedagogiek studenten zijn momenteel bezig met een onderzoek voor de stichting Reinaerde.

Door middel van een vragenlijst wil de organisatie inzicht krijgen over waar ouders van kinderen met een verstandelijke beperking (4 tot en met 16 jaar) in de provincie Utrecht behoefte hebben ten aanzien van ontlasting van de zorg. Door dit in kaart te brengen kan Reinaerde hun zorg aanbod hierop laten aansluiten

Valt uw kind in de leeftijdscategorie 12 tot en met 16 jaar klik dan op onderstaande link:
https://www.survio.com/survey/d/F2S1R3R0H4F2P4H2M

Dit onderzoek is geheel anoniem. De uiterste retour datum waarop u dit op school kunt inleveren, als u het via de papieren enquête doet is 10 mei 2017. U of uw kind kan dit inleveren bij de leerkracht van uw kind. De uitvoering van de enquête kost ongeveer 10 min. Wij stellen het zeer op prijs als u deze enquête invult en daarbij uw behoefte kenbaar maakt. Hiervoor alvast hartelijk dank.

 

Vriendelijke groeten,
Rianne en Johanneke

 

 

 

Uitnodiging voor thema-ouderavond:

 

Gespreksavond over opvoedingsvragen en ervaringen rondom het thema seksuele ontwikkeling.  Klik op de tekst voor de gehele uitnodiging
Dez​e avond vindt plaats op donderdag 1 juni en niet zoals vermeld in de jaarkalender 18 mei

 


 

 

 

Ongeveer 7 keer per jaar brengt STIP VSO Utrecht een nieuwsbrief uit. Hierin nemen we de lezer mee in de belevenissen van onze leerlingen. Ook geven we informatie over ons onderwijs en verschillende organisatie-elementen.

Nieuwsbrief april 2017

Nieuwsbrief oktober 2016

Nieuwsbrief juli 2016

Nieuwsbrief april 2016

Nieuwsbrief februari 2016

Nieuwsbrief december 2015

Nieuwsbrief oktober 2015

Nieuwsbrief juli 2015

Nieuwsbrief mei.2015 

Nieuwsbrief feb 2015.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u deze mailen naar: nieuwsbrief@stipvso.nl

Jaarkalender 2016-2017